india-taj-mahal

Rank after Round 9 (top 45)

http://www.chess-results.com/tnr251853.aspx

Rk. SNo Name Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 GM Amonatov Farrukh 2619 8,0 0,0 49,0 44,5
2 3 GM Ghosh Diptayan 2570 7,5 0,0 48,5 43,5
3 20 GM Dzhumaev Marat 2457 7,5 0,0 43,0 39,0
4 5 GM Karthikeyan Murali 2564 7,0 0,0 51,5 46,5
5 21 IM Visakh N R 2453 7,0 0,0 50,5 45,5
6 15 IM Swayams Mishra 2491 7,0 0,0 50,5 45,0
7 9 GM Tukhaev Adam 2516 7,0 0,0 41,0 37,0
8 81 Navalgund Niranjan 2207 6,5 0,0 53,0 47,0
9 22 GM Nguyen Huynh Minh Huy 2448 6,5 0,0 48,5 43,5
10 8 GM Sivuk Vitaly 2540 6,5 0,0 48,0 43,0
18 GM Grover Sahaj 2467 6,5 0,0 48,0 43,0
12 29 IM Saptarshi Roy 2418 6,5 0,0 46,5 42,0
13 14 GM Czebe Attila 2491 6,5 0,0 45,5 41,0
14 2 GM Lalith Babu M R 2587 6,5 0,0 45,0 40,0
24 GM Murshed Niaz 2444 6,5 0,0 45,0 40,0
16 23 IM Shyaamnikhil P 2446 6,5 0,0 44,5 39,5
17 12 GM Deviatkin Andrei 2499 6,5 0,0 44,0 39,5
18 11 GM Movsziszian Karen 2507 6,5 0,0 42,5 38,0
19 28 GM Hesham Abdelrahman 2418 6,5 0,0 39,5 36,0
20 17 GM Neverov Valeriy 2478 6,0 0,0 48,0 42,5
21 36 IM Das Sayantan 2371 6,0 0,0 47,5 42,5
22 34 IM Ravi Teja S. 2388 6,0 0,0 47,0 42,0
23 73 Aradhya Garg 2230 6,0 0,0 46,5 42,0
24 13 GM Horvath Adam 2499 6,0 0,0 46,0 41,0
25 6 GM Sunilduth Lyna Narayanan 2541 6,0 0,0 45,5 41,5
26 108 Singh S. Vikramjit 2145 6,0 0,0 44,5 40,0
27 42 GM Roy Chowdhury Saptarshi 2351 6,0 0,0 44,5 40,0
28 16 GM Stopa Jacek 2479 6,0 0,0 44,0 39,0
29 4 GM David Alberto 2569 6,0 0,0 43,5 39,5
30 37 FM Thakur Akash 2369 6,0 0,0 43,5 39,5
31 50 IM Kathmale Sameer 2313 6,0 0,0 43,0 38,5
32 60 Arjun Kalyan 2269 6,0 0,0 43,0 38,5
33 39 Iniyan P 2363 6,0 0,0 42,5 39,0
34 7 GM Bernadskiy Vitaliy 2540 6,0 0,0 42,5 38,0
35 59 CM Erigaisi Arjun 2270 6,0 0,0 42,0 38,0
36 87 Debarshi Mukherjee 2193 6,0 0,0 41,5 38,0
37 32 IM Mohammad Nubairshah Shaikh 2412 6,0 0,0 41,0 37,0
38 41 Dhulipalla Bala Chandra Prasad 2353 6,0 0,0 40,5 36,5
39 31 IM Vignesh N R 2414 6,0 0,0 40,0 36,5
40 54 Sammed Jaykumar Shete 2282 6,0 0,0 40,0 36,0
41 77 Jayakumaar S 2211 6,0 0,0 40,0 36,0
42 19 GM Neelotpal Das 2462 6,0 0,0 39,0 35,5
43 44 Kulkarni Rakesh 2344 6,0 0,0 37,5 33,5
44 66 IM Murali Krishnan B T 2255 6,0 0,0 35,0 31,0
45 49 IM Sangma Rahul 2314 5,5 0,0 47,5 43,0
Tags: ,