Ding, Liren has secured the 2011 Chinese Championship title with one round to go as he is leading the field by 1.5 point.

Standings with 1 round to go

1. Ding, Liren g 2637 8
2. Zhou, Jianchao g 2660
3. Zhao, Jun g 2580
4. Ni, Hua g 2646 6
5. Hou, Yifan g 2602
6. Wang, Yue g 2734
7. Yu, Yangyi g 2652
8. Li, Chao b g 2646
9. Xiu, Deshun 2508
10. Bu, Xiangzhi g 2677 4
11. Li, Shilong g 2520
12. Zhang, Ziyang m 2442 1

Women’s section

1. Zhang, Xiaowen wg 2344 8
2. Zhao, Xue g 2495 8
3. Wang, Jue 2275 6
4. Ju, Wenjun wg 2519
5. Wang, Yu A. m 2398
6. Tan, Zhongyi wg 2428
7. Guo, Qi 2331 5
8. Huang, Qian wg 2394 4
9. Gu, Xiaobing wg 2369 4
10. Shen, Yang wg 2443 4
11. Ding, Yixin wg 2376
12. Xu, Tong wm 2217 1
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,