Carlsen-004

LIVE ratings 5-9-15 (www.2700chess.com)

1 Carlsen 2876.0 0.0 2847.0 2933.0 24
2 Anand 2804.0 0.0 2800.0 2767.0 45
3 Caruana 2803.0 0.0 2829.0 2679.0 22
4 Nakamura 2799.3 +0.3 2850.0 2883.0 27
5 Topalov 2798.0 0.0 2772 i 2641.0 40
6 Grischuk 2784.6 +4.6 2846.0 2839.0 31
7 ↑1 Kramnik 2782.8 +5.8 2798.0 2763.0 39
8 ↑2 Aronian 2780.1 +4.1 2830.0 2816.0 32
9 ↓2 So 2778.0 0.0 2635.0 2726.0 21
10 ↓1 Giri 2776.0 0.0 2720.0 2771.0 20
11 Ding Liren 2757.0 0.0 2708.0 2688.0 22
12 ↑1 Karjakin 2753.0 0.0 2805.0 2759.0 25
13 ↑1 Navara 2751.0 0.0 2673.0 2798.0 30
14 ↑3 Wojtaszek 2749.4 +3.4 2711.0 2682.0 28
15 Tomashevsky 2749.0 0.0 2731.0 2694.0 27
16 Li Chao 2748.0 0.0 2620 i 2651 i 26
17 ↑3 Jakovenko 2746.4 +8.4 2726.0 2630 i 31
18 Gelfand 2744.0 0.0 2751.0 2743.0 46
19 ↓7 Vachier-Lagrave 2742.7 −11.3 2756.0 2826.0 24
20 ↓1 Adams 2740.0 0.0 2753.0 2752.0 43
21 Radjabov 2738.0 0.0 2741.0 2808.0 28
22 ↑2 Dominguez 2737.0 +3.0 2749.0 2717.0 31
23 ↑2 Svidler 2736.2 +2.2 2755.8 2760.0 38
24 ↓1 Mamedyarov 2735.0 0.0 2784.0 2749.0 30
25 ↓3 Vitiugov 2733.6 −2.4 2672.4 2706.0 28
26 Harikrishna 2733.0 0.0 2694.0 2680.0 29
27 Ivanchuk 2733.0 0.0 2835.0 2789.0 46
28 ↑1 Wang Yue 2725.8 +1.8 2758.0 2694.0 28
29 ↑1 Yu Yangyi 2723.0 0.0 2713.0 2694.0 20
30 ↓2 Nepomniachtchi 2720.1 −7.9 2789.2 2846.0 24
31 ↑1 Naiditsch 2720.0 0.0 2666.0 2631.0 29
32 ↑1 Wei Yi 2718.0 0.0 2600.0 2588.0 15
33 ↓2 Andreikin 2717.9 −5.1 2773 i 2738.0 25
34 Eljanov 2717.5 −0.5 2714.0 2680.0 32
35 ↑1 Leko 2714.0 0.0 2747.0 2736.0 35
36 ↑1 Fressinet 2712.0 0.0 2707.0 2699.0 33
37 ↑1 Ponomariov 2711.0 0.0 2720.0 2770.0 31
38 ↑1 Morozevich 2711.0 0.0 2695.0 2790.0 37
39 ↑1 Wang Hao 2710.0 0.0 2749.0 2716.0 25
40 ↑2 Moiseenko 2707.0 0.0 2677.0 2607.0 34
41 ↑8 Rublevsky 2702.2 +4.2 2718.0 2682 i 40
42 ↑3 Ni Hua 2701.0 0.0 2663 i 2566.0 31
43 ↓8 Kasimdzhanov 2700.9 −14.1 2619.0 2641.0 35
44 ↑2 Almasi 2700.0 0.0 unrat. unrat. 38
45 ↓1 Malakhov 2699.4 −2.6 2703.2 2747.0 34
46 ↑6 Shirov 2699.2 +3.2 2643.0 2593.0 42
47 ↑1 Jobava 2698.9 −0.1 2727.0 2640.0 31
48 ↑6 Le Quang Liem 2698.7 +5.7 2771.0 2828.0 24
49 ↓8 Korobov 2697.8 −10.2 2664.2 2746.0 29
50 ↑1 Howell 2697.8 +1.8 2633.0 2649.0 24
Tags: ,