Wei Yi

Round 10 results
Bai, Jinshi Xu, Yinglun ½-½
Lu, Shanglei Zeng, Chongsheng 1-0
Wen, Yang Wei, Yi ½-½
Xu, Minghui Gao, Rui ½-½
Xu, Yi Fang, Yan ½-½
Zhou, Jianchao Wang, Chen ½-½


Standings after 10 rounds

1 Wei, Yi 7.5 32.75
2 Lu, Shanglei 7 30
Wen, Yang 7 28.5
4 Zhou, Jianchao 6.5 30.5
5 Wang, Chen 5.5 24.75
Gao, Rui 5.5 23.25
7 Bai, Jinshi 5 24.25
8 Zeng, Chongsheng 4.5 15
9 Xu, Yinglun 3.5 17
Xu, Yi 3.5 16.75
11 Xu, Minghui 2.5 11.5
12 Fang, Yan 2 8.75

 

Round 10 women’s results
Ren, Xiaoyi Lei, Tingjie 0-1
Tan, Zhongyi Gu, Tianlu 1-0
Xiao, Yiyi Yuan, Ye 1-0
Zhang, Lanlin Guo, Qi 0-1
Zhu, Jiner Wang, Jue 0-1
Zhu, Ying Zhai, Mo 0-1

Standings after 10 rounds

1 Lei, Tingjie 8.5 36
2 Tan, Zhongyi 8 33
3 Wang, Jue 7.5 35.5
4 Guo, Qi 7 31.75
5 Zhai, Mo 5 17.5
Yuan, Ye 5 17.25
7 Xiao, Yiyi 4.5 16.75
Ren, Xiaoyi 4.5 15.75
9 Zhang, Lanlin 3.5 14.25
10 Gu, Tianlu 2.5 11.25
Zhu, Jiner 2.5 7.75
12 Zhu, Ying 1.5 4.25
Tags: ,