Round 2 results

Vitiugov, Nikita – Motylev, Alexander 1-0
Kramnik, Vladimir – Svidler, Peter ½-½
Nepomniachtchi, Ian – Andreikin, Dmitry 1-0
Shomoev, Anton – Inarkiev, Ernesto ½-½
Karjakin, Sergey – Goganov, Aleksey ½-½

Standings after 2 rounds

 
1. Vitiugov, Nikita 2729 2 

2. Svidler, Peter 2740 1½
3. Kramnik, Vladimir 2796 1½
4. Inarkiev, Ernesto 2695 1½ 


5. Nepomniachtchi, Ian 2702 1
6. Andreikin, Dmitry 2706 1 


7. Shomoev, Anton 2579 ½
8. Karjakin, Sergey 2762 ½
9. Goganov, Aleksey 2575 ½ 


10. Motylev, Alexander 2676 0

http://russiachess.org

Women’s Standings:

1. V. Gunina – 2
2. B. Kovanova – 1,5
3-7. А. Кashlinskaya, D. Charochkina, T. Kosintseva, А. Kosteniuk, Е. Kovalevskaya – 1
8-10. A. Bodnaruk, А. Goriachkina, N. Pogonina – 0,5

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,