1. Topalov, Veselin
BUL 2784 * . 0 1 . ½ 1 . 1 1
2. Leko, Peter
HUN 2737 . * ½ ½ 1 ½ . 1 ½ . 4
3. Karjakin, Sergey
RUS 2782 1 ½ * . . . ½ 0 1 1 4
4. Zhigalko, Sergei
BLR 2661 0 ½ . * ½ . 1 1 . 1 4
5. Tomashevsky, Evgeny
RUS 2709 . 0 . ½ * ½ ½ . 1 1
6. Karpov, Anatoly
RUS 2619 ½ ½ . . ½ * . 1 0 0
7. Areshchenko, Alexander
UKR 2708 0 . ½ 0 ½ . * ½ . 1
8. Eljanov, Pavel
UKR 2707 . 0 1 0 . 0 ½ * ½ . 2
9. Korobov, Anton
UKR 2715 0 ½ 0 . 0 1 . ½ * . 2
10. Naiditsch, Arkadij
GER 2710 0 . 0 0 0 1 0 . . * 1
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,