Russia

Round 4 results

1. Tomashevsky, Evgeny gm 2747 * . ½ . . ½ . 1 1 . . . 3
2. Artemiev, Vladislav gm 2671 . * ½ . ½ . 1 . . . . 1 3
3. Vitiugov, Nikita gm 2719 ½ ½ * ½ . . . . . . 1 .
4. Karjakin, Sergey gm 2753 . . ½ * ½ . . ½ 1 . . .
5. Dubov, Daniil gm 2654 . ½ . ½ * . ½ . . . ½ . 2
6. Jakovenko, Dmitry gm 2759 ½ . . . . * . ½ ½ ½ . . 2
7. Khairullin, Ildar gm 2662 . 0 . . ½ . * . . ½ . 1 2
8. Lysyj, Igor gm 2673 0 . . ½ . ½ . * . . ½ .
9. Khismatullin, Denis gm 2642 0 . . 0 . ½ . . * 1 . .
10. Svidler, Peter gm 2739 . . . . . ½ ½ . 0 * . ½
11. Bukavshin, Ivan gm 2655 . . 0 . ½ . . ½ . . * ½
12. Motylev, Alexander gm 2658 . 0 . . . . 0 . . ½ ½ * 1

Round 4 women’s results

1. Goryachkina, Aleksandra wg 2474 * 1 . . . . . 1 1 . ½ .
2. Gunina, Valentina gm 2531 0 * . . 1 1 . . . . 1 . 3
3. Kosteniuk, Alexandra gm 2526 . . * . . . ½ ½ . 1 . ½
4. Lagno, Kateryna gm 2530 . . . * . . ½ ½ ½ . . 1
5. Girya, Olga wg 2487 . 0 . . * . 1 . . ½ . 1
6. Savina, Anastasia im 2429 . 0 . . . * ½ . . 1 ½ . 2
7. Guseva, Marina im 2431 . . ½ ½ 0 ½ * . . . . .
8. Bodnaruk, Anastasia im 2431 0 . ½ ½ . . . * ½ . . .
9. Kovalevskaya, Ekaterina im 2453 0 . . ½ . . . ½ * . . ½
10. Pogonina, Natalija wg 2460 . . 0 . ½ 0 . . . * 1 .
11. Kashlinskaya, Alina im 2441 ½ 0 . . . ½ . . . 0 * . 1
12. Ovod, Evgenija im 2327 . . ½ 0 0 . . . ½ . . * 1
Tags: