oleksiyenko-mykhaylo

Ranking crosstable after Round 10

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Oleksiyenko Mykhaylo 2615 UKR * 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 7,5 34,50 0,0 6
2 GM Korobov Anton 2692 UKR 1 * ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 6,5 31,25 0,0 4
3 GM Moiseenko Alexander 2657 UKR 0 ½ * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6,5 25,75 0,0 4
4 GM Areshchenko Alexander 2678 UKR ½ ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 1 6,0 27,75 0,0 3
5 GM Kravtsiv Martyn 2645 UKR 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 6,0 24,50 0,0 3
6 GM Volokitin Andrei 2649 UKR 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 1 1 1 6,0 22,25 0,0 5
7 GM Efimenko Zahar 2651 UKR ½ 1 ½ ½ ½ * 0 0 ½ 1 1 5,5 24,75 0,0 3
8 GM Kuzubov Yuriy 2651 UKR 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 * 1 ½ ½ 4,5 20,00 0,0 2
9 GM Kovchan Alexander 2585 UKR ½ 0 ½ ½ 0 0 1 * ½ ½ 1 4,5 19,50 0,0 2
10 IM Shtembuliak Evgeny 2478 UKR ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 3,5 11,75 0,0 2
11 Bakhmatsky Vladislav 2446 UKR 0 0 0 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 * 2,5 13,50 0,0 1
12 Solovchuk Alexey 2409 UKR 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 * 1,0 5,50 0,0 0
Tags: , ,