China-001

Round 1 results

bei-han Ma, Qun Yu, Yangyi ½-½
bei-han Bai, Jinshi Wang, Yiye 1-0
bei-han Gao, Rui Li, Chao b 0-1
bei-han Wang, Jue Zatonskih, Anna ½-½
bei-han Zhao, Xue Gu, Tianlu 1-0
chon-shang Zhou, Jianchao Zeng, Chongsheng 1-0
chon-shang Ni, Hua Wang, Chen ½-½
chon-shang Kryvoruchko, Yuriy Zhou, Weiqi ½-½
chon-shang Lei, Tingjie Ju, Wenjun 1-0
chon-shang Tan, Zhongyi Ni, Shiqun 1-0
jia-she Wei, Yi Wang, Hao 1-0
jia-she Lin, Chen Sethuraman, S.P. ½-½
jia-she Yu, Ruiyuan Liu, Qingnan 0-1
jia-she Huang, Qian Shen, Yang ½-½
jia-she Liu, Shilan Guo, Qi 0-1
heb-qin Wan, Yunguo Fang, Yuxiang 1-0
heb-qin Zhang, Ziji Ma, Zhonghan ½-½
heb-qin Peng, Xiongjian Wang, Tongsen 0-1
heb-qin Gong, Qianyun Zhai, Mo 0-1
heb-qin Sun, Fanghui Wang, Doudou ½-½
shand-tia Bu, Xiangzhi Li, Yankai 0-1
shand-tia Zhao, Jun Wang, Yue ½-½
shand-tia Wen, Yang Malakhov, Vladimir ½-½
shand-tia Xiao, Yiyi Zhang, Xiaowen 0-1
shand-tia Chu, Ruotong Zhang, Lanlin 1-0
chen-zhe Xu, Xiangyu Ding, Liren ½-½
chen-zhe Li, Di Xu, Minghui 1-0
chen-zhe Liu, Guanchu Lu, Shanglei ½-½
chen-zhe Zhu, Jiner Shvayger, Yuliya ½-½
chen-zhe Ding, Yixin Ren, Xiaoyi 1-0
Tags: