Magnus Carlsen-002

1 Carlsen 2876.0 0.0 2847.0 2933.0 24
2 Anand 2804.0 0.0 2800.0 2767.0 45
3 Caruana 2803.0 0.0 2829.0 2679.0 22
4 Nakamura 2799.3 +0.3 2850.0 2883.0 27
5 Topalov 2798.0 0.0 2772 i 2641.0 40
6 Grischuk 2779.5 −0.5 2846.0 2839.0 31
7 So 2778.0 0.0 2635.0 2726.0 21
8 ↑2 Aronian 2777.3 +1.3 2830.0 2816.0 32
9 Giri 2776.0 0.0 2720.0 2771.0 20
10 ↓2 Kramnik 2775.3 −1.7 2798.0 2763.0 39
11 Ding Liren 2757.0 0.0 2708.0 2688.0 22
12 ↑1 Karjakin 2753.0 0.0 2805.0 2759.0 25
13 ↑1 Navara 2751.0 0.0 2673.0 2798.0 30
14 ↑3 Wojtaszek 2750.2 +4.2 2711.0 2682.0 28
15 Tomashevsky 2749.0 0.0 2731.0 2694.0 27
16 Li Chao 2748.0 0.0 2620 i 2651 i 26
17 ↑1 Gelfand 2744.0 0.0 2751.0 2743.0 46
18 ↓6 Vachier-Lagrave 2742.7 −11.3 2756.0 2826.0 24
19 ↑1 Jakovenko 2741.2 +3.2 2726.0 2630 i 31
20 ↑4 Dominguez 2740.0 +6.0 2749.0 2717.0 31
21 ↓2 Adams 2740.0 0.0 2753.0 2752.0 43
22 ↓1 Radjabov 2738.0 0.0 2741.0 2808.0 28
23 ↓1 Vitiugov 2735.6 −0.4 2686.0 2706.0 28
24 ↓1 Mamedyarov 2735.0 0.0 2784.0 2749.0 30
25 ↑1 Harikrishna 2733.0 0.0 2694.0 2680.0 28
26 ↑1 Ivanchuk 2733.0 0.0 2835.0 2789.0 46
27 ↓2 Svidler 2731.3 −2.7 2799.0 2760.0 38
28 Nepomniachtchi 2725.3 −2.7 2801.0 2846.0 24
29 ↑1 Yu Yangyi 2723.0 0.0 2713.0 2694.0 20
30 ↑1 Andreikin 2721.1 −1.9 2773 i 2738.0 25
31 ↓2 Wang Yue 2720.8 −3.2 2758.0 2694.0 28
32 Naiditsch 2720.0 0.0 2666.0 2631.0 29
33 Wei Yi 2718.0 0.0 2600.0 2588.0 15
34 Eljanov 2717.5 −0.5 2714.0 2680.0 31
35 ↑1 Leko 2714.0 0.0 2747.0 2736.0 35
36 ↑1 Fressinet 2712.0 0.0 2707.0 2699.0 33
37 ↑1 Ponomariov 2711.0 0.0 2720.0 2770.0 31
38 ↑1 Morozevich 2711.0 0.0 2695.0 2790.0 37
39 ↑1 Wang Hao 2710.0 0.0 2749.0 2716.0 25
40 ↑12 Shirov 2707.1 +11.1 2643.0 2593.0 42
41 ↓6 Kasimdzhanov 2707.1 −7.9 2619.0 2641.0 35
42 Moiseenko 2707.0 0.0 2677.0 2607.0 34
43 ↓2 Korobov 2704.4 −3.6 2675.0 2746.0 29
44 ↓1 Bacrot 2702.3 −1.7 2733.0 2652.0 32
45 ↓1 Malakhov 2701.7 −0.3 2700.0 2747.0 34
46 ↑2 Jobava 2701.3 +2.3 2727.0 2640.0 31
47 ↓2 Ni Hua 2701.0 0.0 2663 i 2566.0 31
48 ↓2 Almasi 2700.0 0.0 unrat. unrat. 38
49 ↓2 Kryvoruchko 2700.0 0.0 2694.0 2610.0 28

2700chess.com

Tags: , ,