korobov

Ranking crosstable after Round 7

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Korobov Anton 2692 UKR * 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 5,5 17,50 0,0 4
2 GM Volokitin Andrei 2649 UKR 0 * ½ ½ 1 1 1 1 5,0 14,50 0,0 4
3 GM Kravtsiv Martyn 2645 UKR ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 4,5 14,75 0,0 2
4 GM Oleksiyenko Mykhaylo 2615 UKR 0 * 1 ½ ½ ½ 1 1 4,5 13,50 0,0 3
5 GM Moiseenko Alexander 2657 UKR ½ ½ 0 * ½ 1 1 1 4,5 11,25 0,0 3
6 GM Areshchenko Alexander 2678 UKR ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 4,0 12,75 0,0 1
7 GM Efimenko Zahar 2651 UKR ½ ½ ½ * 0 0 ½ 1 3,0 9,00 0,0 1
8 GM Kovchan Alexander 2585 UKR 0 0 0 ½ ½ 1 * 1 3,0 8,25 0,0 2
9 GM Kuzubov Yuriy 2651 UKR 0 ½ 0 ½ 1 * ½ ½ 3,0 8,25 0,0 1
10 IM Shtembuliak Evgeny 2478 UKR ½ 0 0 0 ½ * 1 1 3,0 6,25 0,0 2
11 Solovchuk Alexey 2409 UKR ½ 0 0 0 0 ½ 0 * 1,0 4,25 0,0 0
12 Bakhmatsky Vladislav 2446 UKR 0 0 ½ 0 0 ½ 0 * 1,0 3,75 0,0 0
Tags: ,