susan-polgar-and-anton-korobov

Ranking crosstable after Round 8

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Korobov Anton 2692 UKR * 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 6,0 22,50 0,0 4
2 GM Oleksiyenko Mykhaylo 2615 UKR 0 * ½ 1 1 1 ½ ½ 1 5,5 20,75 0,0 4
3 GM Areshchenko Alexander 2678 UKR ½ ½ * 1 ½ ½ ½ ½ 1 5,0 19,75 0,0 2
4 GM Volokitin Andrei 2649 UKR 0 0 * ½ ½ 1 1 1 1 5,0 16,75 0,0 4
5 GM Moiseenko Alexander 2657 UKR ½ 0 ½ * ½ ½ 1 1 1 5,0 15,25 0,0 3
6 GM Kravtsiv Martyn 2645 UKR 0 ½ ½ ½ * ½ 1 1 ½ 4,5 16,75 0,0 2
7 GM Kuzubov Yuriy 2651 UKR 0 ½ 0 ½ * 1 1 ½ ½ 4,0 13,00 0,0 2
8 GM Efimenko Zahar 2651 UKR ½ ½ ½ 0 * 0 ½ 1 1 4,0 11,75 0,0 2
9 GM Kovchan Alexander 2585 UKR 0 ½ ½ 0 0 1 * ½ 1 3,5 11,00 0,0 2
10 IM Shtembuliak Evgeny 2478 UKR ½ 0 0 0 0 ½ * 1 1 3,0 7,50 0,0 2
11 Bakhmatsky Vladislav 2446 UKR 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 * 1,5 6,00 0,0 0
12 Solovchuk Alexey 2409 UKR ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 * 1,0 5,00 0,0 0

 

Women’s ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 IM Gaponenko Inna 2411 UKR * 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4,0 12,75 0,0 2
2 WGM Buksa Nataliya 2264 UKR 0 * ½ 1 1 ½ 1 4,0 9,00 0,0 3
3 WGM Malakhova Elizaveta 2270 UKR ½ * 1 ½ ½ 1 0 3,5 10,25 0,0 2
4 WGM Osmak Iulija 2346 UKR ½ 0 * ½ 1 1 ½ 3,5 10,00 0,5 2
WFM Ivanenko Olga I. 2261 UKR 0 ½ ½ * 1 ½ 1 3,5 10,00 0,5 2
6 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2256 UKR ½ 0 0 * 1 1 1 3,5 7,00 0,0 3
7 WGM Babiy Olga 2322 UKR 0 ½ ½ * ½ ½ 1 3,0 6,75 0,0 1
8 Tsirulnik Maritsa 2161 UKR ½ 0 0 0 ½ * 1 2,0 5,00 0,0 1
9 WFM Martynkova Olena 2280 UKR ½ ½ 0 0 ½ 0 * 1,5 5,50 0,0 0
10 WIM Dolzhykova Kateryna 2269 UKR 0 1 ½ 0 0 0 * 1,5 5,25 0,0 1
Tags: , ,