korobov

Ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Korobov Anton 2692 UKR * 1 1 ½ 1 ½ 1 5,0 14,75 0,0 4
2 GM Kravtsiv Martyn 2645 UKR * ½ ½ 1 1 ½ ½ 4,0 11,25 0,0 2
3 GM Oleksiyenko Mykhaylo 2615 UKR 0 * ½ 1 ½ 1 1 4,0 9,75 0,0 3
GM Volokitin Andrei 2649 UKR 0 ½ * ½ 1 1 1 4,0 9,75 0,0 3
5 GM Areshchenko Alexander 2678 UKR ½ ½ * ½ ½ ½ 1 3,5 9,00 0,0 1
6 GM Moiseenko Alexander 2657 UKR ½ 0 ½ * ½ 1 1 3,5 6,25 0,0 2
7 GM Kovchan Alexander 2585 UKR 0 0 ½ ½ * 1 1 3,0 6,75 0,0 2
8 IM Shtembuliak Evgeny 2478 UKR ½ 0 0 * ½ 1 1 3,0 4,75 0,0 2
9 GM Kuzubov Yuriy 2651 UKR ½ 0 0 ½ * 1 ½ 2,5 6,50 0,0 1
10 GM Efimenko Zahar 2651 UKR ½ ½ 0 ½ 0 * 1 2,5 5,50 0,0 1
11 Bakhmatsky Vladislav 2446 UKR 0 ½ 0 0 0 0 * 0,5 2,00 0,0 0
12 Solovchuk Alexey 2409 UKR 0 0 0 0 0 ½ * 0,5 1,25 0,0 0
Tags: , ,