Ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Lei Tingjie 2482 CHN * 1 ½ ½ 1 1 1 5,0 0,0 14,25 4
2 WGM Huang Qian 2444 CHN 0 * ½ 1 1 1 1 4,5 0,0 9,00 4
3 GM Tan Zhongyi 2515 CHN ½ ½ * 1 ½ ½ 1 4,0 1,0 12,75 2
4 WGM Ding Yixin 2423 CHN 0 * ½ 1 1 ½ 1 4,0 0,0 8,75 3
5 IM Shen Yang 2473 CHN ½ ½ ½ * 0 1 1 3,5 0,0 9,50 2
6 Zhu Jiner 2184 CHN 0 0 ½ 0 1 * 1 2,5 0,0 7,50 2
7 WFM Zhao Shengxin 2155 CHN 0 0 0 * 1 ½ ½ 2,0 1,0 3,25 1
8 WGM Wang Jue 2339 CHN 0 ½ 0 0 * 1 ½ 2,0 0,0 4,00 1
9 Zhou Zirun 1984 CHN 0 0 0 ½ 0 * 1 1,5 0,0 2,00 1
10 Yuan Ye 2317 CHN 0 0 0 ½ ½ 0 * 1,0 0,0 2,00 0
Tags: ,