Ukraine-Stub-Map

Ranking crosstable after round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Efimenko Zahar 2647 UKR * 0 1 ½ 1 1 1 4,5 11,25 0,0 4,0
2 GM Kovchan Alexander 2583 UKR 1 * ½ ½ ½ ½ 1 4,0 12,25 0,0 2,0
3 GM Kuzubov Yuriy 2640 UKR 0 ½ * ½ 1 1 1 4,0 9,25 0,0 3,0
4 GM Volokitin Andrei 2628 UKR * ½ ½ ½ ½ 1 1 4,0 8,75 0,0 2,0
5 GM Kravtsiv Martyn 2623 UKR ½ * ½ ½ ½ 1 1 4,0 8,25 0,0 2,0
6 GM Areshchenko Alexander 2677 UKR ½ ½ ½ * ½ ½ 1 3,5 9,25 0,0 1,0
7 GM Kryvoruchko Yuriy 2711 UKR ½ ½ ½ * ½ ½ 0 2,5 8,00 0,0 0,0
8 GM Sivuk Vitaly 2552 UKR 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 2,5 7,25 0,0 0,0
9 GM Muzychuk Mariya 2561 UKR 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 2,5 6,75 0,0 0,0
10 GM Zubarev Alexander 2548 UKR 0 0 0 ½ ½ ½ * 1,5 5,00 0,0 0,0
11 GM Neverov Valeriy 2516 UKR 0 0 0 ½ ½ ½ * 1,5 4,25 0,0 0,0
12 GM Fedorchuk Sergey A. 2641 UKR 0 0 0 0 1 ½ * 1,5 3,75 0,0 1,0

 

Tags: ,