Ding, Liren did not coast into his title. He beat top seed Wang, Yue in the final round to win the 2011 Chinese Championship by 2 full points!

Final standings

1. Ding, Liren g 2637 9
2. Ni, Hua g 2646 7
3. Zhou, Jianchao g 2660 7
4. Zhao, Jun g 2580 7
5. Hou, Yifan g 2602 6
6. Wang, Yue g 2734
7. Yu, Yangyi g 2652
8. Li, Chao b g 2646 5
9. Bu, Xiangzhi g 2677 5
10. Xiu, Deshun 2508
11. Li, Shilong g 2520
12. Zhang, Ziyang m 2442 1

Women’s section

1. Zhang, Xiaowen wg 2344
2. Zhao, Xue g 2495 8
3. Wang, Jue 2275
4. Wang, Yu A. m 2398
5. Tan, Zhongyi wg 2428
6. Ju, Wenjun wg 2519 6
7. Guo, Qi 2331 6
8. Huang, Qian wg 2394 5
9. Shen, Yang wg 2443
10. Gu, Xiaobing wg 2369 4
11. Ding, Yixin wg 2376
12. Xu, Tong wm 2217 1

Official website: http://www.chinaqiyuan.com

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,