Starting rank list of players

http://chess-results.com/tnr283630.aspx

No. Name FideID FED Rtg
7 GM Tan Zhongyi 8603642 CHN 2515
5 GM Lei Tingjie 8605114 CHN 2482
8 IM Shen Yang 8603162 CHN 2473
9 WGM Huang Qian 8602689 CHN 2444
10 WGM Ding Yixin 8602972 CHN 2423
1 WGM Wang Jue 8604070 CHN 2339
4 Yuan Ye 8608415 CHN 2317
6 Zhu Jiner 8608059 CHN 2184
3 WFM Zhao Shengxin 8608040 CHN 2155
2 Zhou Zirun 8610975 CHN 1984
Tags: , ,