China-Flag-1

Round 8 results
Bai, Jinshi Gao, Rui ½-½
Wang, Chen Xu, Yinglun ½-½
Wen, Yang Fang, Yan 1-0
Xu, Minghui Lu, Shanglei 0-1
Xu, Yi Zeng, Chongsheng ½-½
Zhou, Jianchao Wei, Yi ½-½

Round 8 women’s results 

Ren, Xiaoyi Gu, Tianlu ½-½
Tan, Zhongyi Zhang, Lanlin 1-0
Wang, Jue Lei, Tingjie 0-1
Xiao, Yiyi Guo, Qi 0-1
Zhu, Jiner Zhai, Mo 0-1
Zhu, Ying Yuan, Ye 0-1
Tags: