Round 8 results:

Wang Hao – Hou Yifan 1-0
Ding Liren – Li Chao
½-½
Bu Xiangzhi – Zhou Jianchao 1-0
Zhou Weiqi – Ni Hua 1-0
Yu Yangyi – Zhao Jun ½-½

Standings after 8 rounds:

1. Bu Xiangzhi g CHN 2681

2-4. Ding Liren g CHN 2547

5
2-4. Wang Hao g CHN 2722

5
2-4. Li Chao b g CHN 2619

5
5-6. Zhou Weiqi g CHN 2585

4
5-6. Zhou Jianchao g CHN 2652

4
7-8. Yu Yangyi g CHN 2585

7-8. Zhao Jun g CHN 2574

9. Hou Yifan g CHN 2589

3
10. Ni Hua g CHN 2667

Official website: http://chess.sport.org.cn/danzhou

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: