Final round results

Mamedyarov, Shakhriyar vsKasimdzhanov, Rustam [1/2-1/2]
Radjabov, Teimour vs Nakamura, Hikaru [1/2-1/2]
Svidler, Peter vs Gelfand, Boris [1/2-1/2]
Andreikin, Dmitry vs Karjakin, Sergey [1/2-1/2]
Caruana, Fabiano vs Tomashevsky, Evgeny [1/2-1/2]
Grischuk, Alexander vs Dominguez Perez, Leinier [1-0]

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,