belarus

Ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 GM Zhigalko Sergei 2662 BLR * ½ 1 ½ ½ 1 1 4,5 2,5 0,0 3
2 GM Azarov Sergei 2594 BLR * 1 ½ ½ ½ 1 1 4,5 2,0 0,0 3
3 GM Kovalev Vladislav 2595 BLR ½ * ½ 1 ½ 1 ½ 4,0 2,5 0,0 2
4 GM Aleksandrov Aleksej 2565 BLR 0 ½ * ½ 1 1 1 4,0 2,0 0,0 3
5 GM Stupak Kirill 2562 BLR ½ * 0 1 1 ½ + 4,0 1,5 0,0 3
6 Nikitenko Mihail 2395 BLR 0 0 1 * ½ 1 1 3,5 1,5 0,0 3
7 GM Fedorov Alexei 2576 BLR ½ ½ ½ 0 * 1 1 3,5 1,5 0,0 2
8 GM Zhigalko Andrey 2599 BLR ½ ½ 0 ½ * 1 ½ 3,0 1,5 0,0 1
9 FM Zarubitski Viachaslau 2321 BLR ½ 0 0 0 * ½ 1 2,0 0,5 0,0 1
10 Badelka Olga 2293 BLR 0 ½ 0 0 0 ½ * 1,0 0,5 0,0 0
11 Filipets Egor 2316 BLR 0 0 ½ 0 * ½ 1,0 0,5 0,0 0
12 Kocheev Aleksandr 2319 BLR 0 0 0 ½ 0 ½ * 1,0 0,5 0,0 0

 

Women’s Section

Ranking crosstable after Round 3

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 IM Ziaziulkina Nastassia 2386 BLR * 1 1 1 3,0 3,00 0,0 3
2 WFM Revo Tatiana 2086 BLR * 1 ½ 1 2,5 2,50 0,0 2
3 FM Stetsko Lanita 2253 BLR * 1 ½ 1 2,5 1,25 0,0 2
4 Ilyuchyk Yana 1966 BLR 0 * 1 1 2,0 1,00 0,0 2
5 Dolbieva Ksenia 1803 BLR 0 * ½ 1 1,5 1,50 0,0 1
6 Kusenkova Natallia 2156 BLR 0 ½ * ½ 1,0 1,75 0,0 0
7 Prakapuk Vera 2121 BLR 0 ½ ½ * 1,0 1,25 0,0 0
8 Stashis Anna 1916 BLR 0 0 * 1 1,0 0,50 0,0 1
9 Kaliadzich Maryia 2103 BLR 0 ½ 0 * 0,5 1,25 0,0 0
10 Khrapko Marharyta 2078 BLR 0 0 0 * 0,0 0,00 0,0 0
Tags: ,