Carlsen Magnus

June 5, 2015 (www.2700chess.com)

1 Carlsen 2876.0 0.0 2847.0 2933.0 24
2 Caruana 2805.0 0.0 2829.0 2679.0 22
3 Anand 2804.0 0.0 2800.0 2767.0 45
4 Nakamura 2802.0 0.0 2850.0 2883.0 27
5 Topalov 2798.0 0.0 2772 i 2641.0 40
6 Kramnik 2783.0 0.0 2798.0 2763.0 39
7 Grischuk 2781.0 0.0 2846.0 2839.0 31
8 Aronian 2780.0 0.0 2830.0 2816.0 32
9 ↑1 Giri 2775.2 +2.2 2720.0 2771.0 20
10 ↓1 So 2773.7 −4.3 2635.0 2726.0 21
11 Jakovenko 2756.7 −2.3 2726.0 2630 i 31
12 Karjakin 2753.0 0.0 2805.0 2759.0 25
13 Gelfand 2751.0 0.0 2751.0 2743.0 46
14 ↑3 Li Chao 2748.0 0.0 2620 i 2651 i 26
15 Ding Liren 2747.8 −1.2 2708.0 2688.0 22
16 ↓2 Navara 2746.9 −4.1 2673.0 2806.0 30
17 ↑1 Dominguez 2746.0 0.0 2749.0 2717.0 31
18 ↑1 Tomashevsky 2745.0 0.0 2731.0 2694.0 27
19 ↑1 Svidler 2740.0 0.0 2756.0 2760.0 38
20 ↑1 Adams 2740.0 0.0 2753.0 2752.0 43
21 ↑1 Radjabov 2738.0 0.0 2741.0 2808.0 28
22 ↓6 Wojtaszek 2735.9 −13.1 2711.0 2682.0 28
23 Mamedyarov 2735.0 0.0 2784.0 2766.8 30
24 Vitiugov 2734.0 0.0 2672.0 2706.0 28
25 Harikrishna 2733.0 0.0 2694.0 2680.0 29
26 Ivanchuk 2728.6 −4.4 2835.0 2789.0 46
27 ↑1 Vachier-Lagrave 2727.4 +4.4 2756.0 2826.0 24
28 ↑2 Wei Yi 2722.7 +1.7 2600.0 2588.0 16
29 ↑2 Nepomniachtchi 2720.0 0.0 2789.0 2840.0 24
30 ↓3 Wang Yue 2718.8 −7.2 2758.0 2694.0 28
31 ↑2 Andreikin 2718.0 0.0 2773 i 2742.0 25
32 ↑2 Eljanov 2718.0 0.0 2714.0 2680.0 32
33 ↑3 Leko 2714.0 0.0 2747.0 2736.0 35
34 ↑1 Yu Yangyi 2713.0 −2.0 2713.0 2694.0 20
35 ↑2 Morozevich 2711.0 0.0 2716.2 2790.0 37
36 ↑2 Ponomariov 2711.0 0.0 2720.0 2770.0 31
37 ↑2 Moiseenko 2709.9 +2.9 2677.0 2607.0 35
38 ↓9 Naiditsch 2707.2 −14.8 2666.0 2631.0 29
39 ↑2 Kasimdzhanov 2704.0 0.0 2619.0 2641.0 35
40 ↓8 Fressinet 2702.9 −17.1 2699.0 2699.0 33
41 ↑2 Ni Hua 2702.4 +1.4 2663 i 2566.0 32
42 ↓2 Wang Hao 2702.3 −1.7 2749.0 2744.0 25
43 ↓1 Rublevsky 2702.0 0.0 2718.0 2682 i 40
44 Almasi 2700.0 0.0 unrat. unrat. 38
Tags: ,