Mamedyarov-001

Final round results

Adams, Michael – Wojtaszek, Radoslaw ½-½
Eljanov, Pavel – Kramnik, Vladimir 0-1
Harikrishna, P. – So, Wesley ½-½
Mamedyarov, Shakhriyar – Topalov, Veselin ½-½
Radjabov, Teimour – Karjakin, Sergey ½-½

Final crosstable

Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Vict Res SB Rank
1 Radosław Wojtaszek 2745 POL * 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4.5 1 1/2 20.50 VI
2 Veselin Topalov 2741 BUL 1 * ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 5 2 1/2 21.75 IV
3 Wesley So 2822 USA ½ ½ * 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 5 2 1/2 22.00 III
4 Sergey Karjakin 2783 RUS ½ 1 0 * 1 ½ ½ ½ 0 ½ 4.5 2 19.75 V
5 Pavel Eljanov 2781 UKR ½ 0 ½ 0 * 1 1 0 ½ 0 3.5 2 14.50 IX
6 Teimour Radjabov 2710 AZE ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½ ½ 4 0 18.75 VIII
7 Pentala Harikrishna 2758 IND ½ ½ ½ ½ 0 ½ * ½ ½ 0 3.5 0 16.50 X
8 Shakhriyar Mammadyarov 2772 AZE 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ * ½ 1 5.5 3 24.25 I
9 Michael Adams 2761 ENG ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ * 0 4.5 1 1/2 20.00 VII
10 Vladimir Kramnik 2811 RUS ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 1 * 5 3 20.50 II

Final results

1 Mammadyarov, Shakhriyar AZE 2772 5.5 3 24.25
2 Kramnik, Vladimir RUS 2811 5 3 20.5
3 So, Wesley USA 2822 5 2 22
4 Topalov, Veselin BUL 2741 5 2 21.75
5 Karjakin, Sergey RUS 2783 4.5 2 19.75
6 Wojtaszek, Radoslaw POL 2745 4.5 1 20.5
7 Adams, Michael ENG 2761 4.5 1 20
8 Radjabov, Teimour AZE 2710 4 0 18.75
9 Eljanov, Pavel UKR 2781 3.5 2 14.5
10 Harikrishna, Pentala IND 2758 3.5 0 16.5
Tags: ,