V. Ivanchuk – D. Navara
Friendly Match – Game 1

1 e4 c6
2 d4 d5
3 Nd2 dxe4
4 Nxe4 Bf5
5 Nc5 e5
6 Nxb7 Qb6
7 Nc5 Bxc5
8 dxc5 Qxc5
9 c3 Nf6
10 Be3 Qe7
11 Ne2 O-O
12 Ng3 Rd8
13 Qc1 Bg6
14 Bc4 Nbd7
15 O-O Nb6
16 Bb3 Nfd5
17 Re1 c5
18 Bd2 a5
19 Bc2 Nc4
20 Bxg6 hxg6
21 Bg5 f6
22 b3 Nd6
23 Be3 Nf5
24 Bd2 Qb7
25 Qc2 Nde7
26 Rad1 a4
27 Ne4 axb3
28 Qxb3+ Qxb3
29 axb3 c4
30 bxc4 Nd6
31 Nxd6 Rxd6
32 Be3 Rc6
33 c5 Nf5
34 g3 g5
35 Rd5 Ra4
36 Bd2 Rc4
37 h3 Kf7
38 Rd1 Ke6
39 Be1 g4
40 hxg4 Rxg4
41 f3 Rc4
42 g4 Ne7
43 Rd6+ Kf7
44 Rxc6 Nxc6
45 Rd7+ Kg6
46 Rd5 Na5
47 Bd2 Nb3
48 Be3 Rxc3
49 Kf2 Rc2+
50 Ke1 Rc3
51 Ke2 Kf7
52 Rd7+ Ke6
53 Rxg7 Nxc5
54 g5 fxg5
1/2-1/2

Tags: ,