Final standings, Men:

1-2. GMs Inarkiev (2680), Nepomniachtchi (2717) – 6½/9

3-7. GM Motylev (2655), IM Goganov (2562), GMs Shomoev (2565), Jakovenko (2713), IM Eliseev (2557) – 6

8-13. GMs Demchenko (2639), Tomashevsky (2709), Matlakov (2665), IM Prizant (2515), GMs Alekseev (2714), Dvoirys (2533) – 5½, etc. (50 players)

Final standings, Women:

1. IM Bodnaruk (2440) – 7½ out of 9

2-3. WGMs Kashlinskaya (2329) and Goryachkina (2401) – 6½

4-6. IM Kovalevskaya (2407), WGMs Kovanova (2371) and Charochkina (2326)– 6, etc. (29 players)

Source: ChessToday.net

Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , , ,