Final results (women)


1. Gunina, Valentina gm
2522 * 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 2665
2. Galliamova, Alisa im
2471 0 * ½ 1 0 1 1 1 1 ½ 6 2576
3. Goryachkina, Aleksandra wgm
2438 1 ½ * 0 1 ½ 0 1 ½ 1 2535
4. Girya, Olga wgm
2457 0 0 1 * 1 1 ½ 0 1 1 2532
5. Kashlinskaya, Alina im
2439 0 1 0 0 * ½ 1 ½ 1 1 5 2497
6. Kovalevskaya, Ekaterina im
2439 1 0 ½ 0 ½ * 0 1 ½ 1 2454
7. Kosteniuk, Alexandra gm
2541 0 0 1 ½ 0 1 * 1 1 0 2443
8. Bodnaruk, Anastasia im
2411 0 0 0 1 ½ 0 0 * 0 1 2292
9. Pogonina, Natalija wgm
2480 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 * ½ 2284
10. Gritsayeva, Oksana wfm
2335 0 ½ 0 0 0 0 1 0 ½ * 2 2246


Final results (men)


1. Lysyj, Igor gm
2686 * 0 ½ ½ 1 1 1 0 ½ 1 2795
2. Jakovenko, Dmitry gm
2745 1 * ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5 2751
3. Svidler, Peter gm
2743 ½ ½ * ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 2708
4. Nepomniachtchi, Ian gm
2714 ½ ½ ½ * ½ 0 ½ ½ ½ 1 2712
5. Khismatullin, Denis gm
2679 0 ½ ½ ½ * 1 1 0 ½ ½ 2716
6. Vitiugov, Nikita gm
2738 0 ½ ½ 1 0 * ½ 1 ½ ½ 2709
7. Morozevich, Alexander gm
2724 0 ½ 1 ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 2711
8. Zvjaginsev, Vadim gm
2655 1 ½ 0 ½ 1 0 ½ * ½ 0 4 2675
9. Grachev, Boris gm
2669 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ * ½ 4 2674
10. Karjakin, Sergey gm
2770 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ * 4 2662
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , , ,