Tomashevsky-002

Final round results

1. Tomashevsky, Evgeny gm 2747 * ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 2822
2. Karjakin, Sergey gm 2753 ½ * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 7 2791
3. Vitiugov, Nikita gm 2719 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 2757
4-7. Jakovenko, Dmitry gm 2759 ½ ½ ½ * 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2688
4-7. Dubov, Daniil gm 2654 ½ ½ ½ 0 * ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 2698
4-7. Artemiev, Vladislav gm 2671 ½ 0 ½ 1 ½ * 0 0 ½ ½ 1 1 2696
4-7. Khismatullin, Denis gm 2642 0 0 0 ½ 0 1 * ½ 1 ½ 1 1 2699
8-10. Lysyj, Igor gm 2673 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ * 0 ½ ½ ½ 5 2660
8-10. Svidler, Peter gm 2739 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 * ½ ½ ½ 5 2654
8-10. Bukavshin, Ivan gm 2655 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ * ½ 1 5 2661
11-12. Motylev, Alexander gm 2658 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ * 0 4 2595
11-12. Khairullin, Ildar gm 2662 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 1 * 4 2595

Goryachkina

Final round women’s results

1. Goryachkina, Aleksandra wg 2474 * ½ 1 1 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 1 8 2633
2-3. Kosteniuk, Alexandra gm 2526 ½ * ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 7 2556
2-3. Bodnaruk, Anastasia im 2431 0 ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 7 2564
4-5. Kovalevskaya, Ekaterina im 2453 0 1 ½ * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 2525
4-5. Gunina, Valentina gm 2531 0 0 ½ 0 * 1 1 1 1 1 0 1 2518
6. Lagno, Kateryna gm 2530 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ 0 1 1 1 ½ 6 2489
7-8. Savina, Anastasia im 2429 1 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 1 ½ 2462
7-8. Girya, Olga wg 2487 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ * ½ 0 1 1 2457
9. Pogonina, Natalija wg 2460 ½ 0 ½ ½ 0 0 0 ½ * 1 ½ ½ 4 2358
10-11. Kashlinskaya, Alina im 2441 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 1 0 * 1 0 2328
10-11. Ovod, Evgenija im 2327 0 ½ 0 ½ 1 0 0 0 ½ 0 * 1 2339
12. Guseva, Marina im 2431 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 * 3 2287

 

 

Tags: , ,