Crosstable after 8 rounds

1. Damljanovic, Branko g SRB 2555 * . ½ . . ½ . 1 1 1 1 1 . 1 7
2. Ivanisevic, Ivan g SRB 2630 . * 0 ½ 1 . 1 1 1 1 . . 1 .
3. Miladinovic, Igor g SRB 2556 ½ 1 * . ½ ½ ½ . . 1 . 1 ½ .
4. Perunovic, Milos g SRB 2565 . ½ . * ½ 1 1 0 . 1 . 1 ½ .
5. Pikula, Dejan g SRB 2537 . 0 ½ ½ * . ½ . 1 . ½ . 1 ½
6. Nestorovic, Lazar SRB 2323 ½ . ½ 0 . * . 1 ½ . ½ ½ . ½ 4
7. Bogosavljevic, Boban g SRB 2561 . 0 ½ 0 ½ . * 1 ½ . 1 . 0 .
8. Drazic, Sinisa g SRB 2487 0 0 . 1 . 0 0 * . . 1 . 1 ½
9. Sedlak, Nikola g SRB 2556 0 0 . . 0 ½ ½ . * ½ . 1 . 1
10. Saric, Sinisa m SRB 2448 0 0 0 0 . . . . ½ * 1 . 1 1
11. Tadic, Branko g SRB 2518 0 . . . ½ ½ 0 0 . 0 * 1 . ½
12. Abramovic, Bosko g SRB 2460 0 . 0 0 . ½ . . 0 . 0 * 1 1
13. Lukovic, Vladimir SRB 2234 . 0 ½ ½ 0 . 1 0 . 0 . 0 * . 2
14. Milanovic, Danilo g SRB 2517 0 . . . ½ ½ . ½ 0 0 ½ 0 . * 2

Official website: http://www.serbiachess.net

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,