Round 1 on 2009/09/17 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 1 GM Zhang Pengxiang 0 – 1 GM Zhou Jianchao 8
2 2 GM Wang Yue ½ – ½ GM Ni Hua 7
3 3 GM Li Chao B 1 – 0 GM Bu Xiangzhi 6
4 4 GM Wang Hao ½ – ½
Ding Liren 5
Round 2 on 2009/09/18 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 8 GM Zhou Jianchao ½ – ½
Ding Liren 5
2 6 GM Bu Xiangzhi ½ – ½ GM Wang Hao 4
3 7 GM Ni Hua 1 – 0 GM Li Chao B 3
4 1 GM Zhang Pengxiang 0 – 1 GM Wang Yue 2
Round 3 on 2009/09/19 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 2 GM Wang Yue ½ – ½ GM Zhou Jianchao 8
2 3 GM Li Chao B ½ – ½ GM Zhang Pengxiang 1
3 4 GM Wang Hao ½ – ½ GM Ni Hua 7
4 5
Ding Liren 1 – 0 GM Bu Xiangzhi 6
Round 4 on 2009/09/20 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 8 GM Zhou Jianchao ½ – ½ GM Bu Xiangzhi 6
2 7 GM Ni Hua ½ – ½
Ding Liren 5
3 1 GM Zhang Pengxiang 0 – 1 GM Wang Hao 4
4 2 GM Wang Yue 1 – 0 GM Li Chao B 3


Rank after Round 4

Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Wang Yue CHN 2736 3,0 0,0 4,50 2
2
Ding Liren CHN 2530 2,5 1,5 4,75 1
3 GM Ni Hua CHN 2692 2,5 1,0 5,50 1
4 GM Wang Hao CHN 2690 2,5 1,0 3,50 1
5 GM Zhou Jianchao CHN 2623 2,5 0,5 3,75 1
6 GM Li Chao B CHN 2617 1,5 0,0 1,25 1
7 GM Bu Xiangzhi CHN 2702 1,0 0,0 2,50 0
8 GM Zhang Pengxiang CHN 2616 0,5 0,0 0,75 0
Round 1 on 2009/09/17 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 1 WGM Huang Qian ½ – ½ GM Hou Yifan 8
2 2 GM Zhao Xue ½ – ½ GM Xu Yuhua 7
3 3 WGM Ruan Lufei ½ – ½
Tan Zhongyi 6
4 4 WGM Shen Yang 0 – 1
Ju Wenjun 5
Round 2 on 2009/09/18 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 8 GM Hou Yifan ½ – ½
Ju Wenjun 5
2 6
Tan Zhongyi 1 – 0 WGM Shen Yang 4
3 7 GM Xu Yuhua ½ – ½ WGM Ruan Lufei 3
4 1 WGM Huang Qian 0 – 1 GM Zhao Xue 2
Round 3 on 2009/09/19 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 2 GM Zhao Xue 0 – 1 GM Hou Yifan 8
2 3 WGM Ruan Lufei ½ – ½ WGM Huang Qian 1
3 4 WGM Shen Yang ½ – ½ GM Xu Yuhua 7
4 5
Ju Wenjun ½ – ½
Tan Zhongyi 6
Round 4 on 2009/09/20 at 14:00
Bo. No.
Name Result
Name No.
1 8 GM Hou Yifan 1 – 0
Tan Zhongyi 6
2 7 GM Xu Yuhua ½ – ½
Ju Wenjun 5
3 1 WGM Huang Qian ½ – ½ WGM Shen Yang 4
4 2 GM Zhao Xue 1 – 0 WGM Ruan Lufei 3


Rank after Round 4

Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Hou Yifan CHN 2585 3,0 0,0 6,50 2
2
Ju Wenjun CHN 2443 2,5 0,0 4,50 1
3 GM Zhao Xue CHN 2542 2,5 0,0 4,00 2
4 GM Xu Yuhua CHN 2485 2,0 0,0 3,75 0
5
Tan Zhongyi CHN 2435 2,0 0,0 3,00 1
6 WGM Huang Qian CHN 2424 1,5 0,5 2,75 0

WGM Ruan Lufei CHN 2486 1,5 0,5 2,75 0
8 WGM Shen Yang CHN 2453 1,0 0,0 1,75 0

Official website: http://live.chinaqiyuan.com/chessen_jz.html

You can also download the PGN files on the official site.

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,