China-Flag-1

Round 1

Fang, Yan – Zeng, Chongsheng 0-1
Wang, Chen – Xu, Yi ½-½
Wei, Yi – Xu, Minghui 1-0
Wen, Yang – Bai, Jinshi ½-½
Xu, Yinglun – Lu, Shanglei ½-½
Zhou, Jianchao – Gao, Rui 1-0

Women’s round 1 results

Lei, Tingjie – Zhang, Lanlin 1-0
Wang, Jue – Xiao, Yiyi 1-0
Yuan, Ye – Guo, Qi ½-½
Zhai, Mo – Tan, Zhongyi ½-½
Zhu, Jiner – Gu, Tianlu 1-0
Zhu, Ying – Ren, Xiaoyi 0-1

Tags: , ,