chengdu-china

Round 5 results

Fang, Yan – Xu, Yinglun ½-½
Gao, Rui – Wei, Yi ½-½
Lu, Shanglei – Wen, Yang ½-½
Xu, Minghui – Bai, Jinshi ½-½
Xu, Yi – Zhou, Jianchao ½-½
Zeng, Chongsheng – Wang, Chen 0-1

Round 5 women’s results

Gu, Tianlu – Zhai, Mo 0-1
Guo, Qi – Wang, Jue 0-1
Tan, Zhongyi – Ren, Xiaoyi 1-0
Xiao, Yiyi – Zhu, Jiner ½-½
Yuan, Ye – Lei, Tingjie 0-1
Zhang, Lanlin – Zhu, Ying ½-½

Tags: