china-001

Round 4 results

Bai, Jinshi – Xu, Yi ½-½
Wang, Chen – Lu, Shanglei ½-½
Wei, Yi – Zeng, Chongsheng 1-0
Wen, Yang – Xu, Minghui 1-0
Xu, Yinglun – Gao, Rui ½-½
Zhou, Jianchao – Fang, Yan 1-0

Round 4 women’s results

Lei, Tingjie – Gu, Tianlu 1-0
Ren, Xiaoyi – Xiao, Yiyi ½-½
Wang, Jue – Zhang, Lanlin ½-½
Zhai, Mo – Guo, Qi ½-½
Zhu, Jiner – Yuan, Ye 0-1
Zhu, Ying – Tan, Zhongyi 0-1

Tags: ,