Round 1 results

Tomashevsky, Evgeny vs Grischuk, Alexander [1/2-1/2]
Dominguez Perez, Leinier vs Kasimdzhanov, Rustam [1/2-1/2]
Karjakin, Sergey vs Caruana, Fabiano [0-1]
Gelfand, Boris vs Andreikin, Dmitry [1-0]
Nakamura, Hikaru vs Svidler, Peter [1/2-1/2]
Mamedyarov, Shakhriyar vs Radjabov, Teimour [1/2-1/2]

Chess Daily News from Susan Polgar