2700+ club

# Name Rating +/− Games Age
1 Carlsen 2835.0 0.0 0 21 (30.11.1990)
2 Aronian 2808.5 +3.5 1 29 (06.10.1982)
3 Kramnik 2801.0 0.0 0 36 (25.06.1975)
4 Anand 2799.0 0.0 0 42 (11.12.1969)
5 Radjabov 2773.0 0.0 0 24 (12.03.1987)
6 Topalov 2770.0 0.0 0 36 (15.03.1975)
7 Karjakin 2769.0 0.0 0 21 (12.01.1990)
8 Morozevich 2764.8 +1.8 10 34 (18.07.1977)
9 Nakamura 2761.8 +2.8 10 24 (09.12.1987)
10 Grischuk 2761.0 0.0 0 28 (31.10.1983)
11 Ivanchuk 2756.0 −10.0 10 42 (18.03.1969)
12 Gashimov 2750.4 −10.6 3 25 (24.07.1986)
13 Mamedyarov 2747.0 0.0 0 26 (12.04.1985)
14 Svidler 2745.8 −3.2 3 35 (17.06.1976)
15 Caruana 2743.8 +7.8 10 19 (30.07.1992)
16 Tomashevsky 2740.0 0.0 0 24 (01.07.1987)
17 Gelfand 2739.0 0.0 0 43 (24.06.1968)
18 Nepomniachtchi 2735.0 0.0 0 21 (14.07.1990)
19 Wang Hao 2733.0 0.0 0 22 (04.08.1989)
20 Kamsky 2732.0 0.0 0 37 (02.06.1974)
21 Dominguez 2730.0 0.0 0 28 (23.09.1983)
22 Giri 2729.0 +15.0 10 17 (28.06.1994)
23 Jakovenko 2729.0 0.0 0 28 (28.06.1983)
24 Navara 2727.4 +15.4 8 26 (27.03.1985)
25 Ponomariov 2724.2 −2.8 2 28 (11.10.1983)
26 Leko 2720.0 0.0 0 32 (08.09.1979)
27 Adams 2715.4 −8.6 5 40 (17.11.1971)
28 Almasi 2715.2 −1.8 5 35 (29.08.1976)
29 Le Quang Liem 2714.0 0.0 0 20 (13.03.1991)
30 Vallejo 2712.2 +7.2 10 29 (21.08.1982)
31 Polgar, Judit 2710.0 0.0 0 35 (23.07.1976)
32 Riazantsev 2710.0 0.0 0 26 (12.09.1985)
33 Vitiugov 2709.0 −17.0 11 24 (04.02.1987)
34 Wojtaszek 2708.6 +2.6 6 24 (13.01.1987)
35 Sutovsky 2707.7 +4.7 2 34 (19.09.1977)
36 Shirov 2707.0 −3.0 2 39 (04.07.1972)
37 Moiseenko 2706.0 0.0 0 31 (17.05.1980)
38 Grachev 2705.9 +12.9 19 25 (27.03.1986)
39 Malakhov 2705.0 0.0 0 31 (27.11.1980)
40 Jobava 2704.0 0.0 0 28 (26.11.1983)
41 Wang Yue 2702.1 +8.1 9 24 (31.03.1987)
42 Naiditsch 2701.5 −0.5 7 26 (25.10.1985)
43 Sasikiran 2700.0 0.0 0 31 (07.01.1981)
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,